BLOC TANCAT - OBERT PER A CONSULTES

Firmwares de l'iPhone 2G:
Firmwares de l'iPhone 3G:
Firmwares de l'iPhone 3GS:
Firmwares de l'iPhone 4:
Firmwares de l'iPod Touch 1G:
Firmwares de l'iPod Touch 2G:
Firmwares de l'iPod Touch 3G:
 Firmwares de l'iPod Touch 4G:
Firmwares de l'iPad:
Bootloaders 3.9 i 4.6:

Seguiments

Lectors

Comunitat Catalunya

PC Catalunya Música Catalunya Nokia Catalunya

Seguidors

Traducció - Translate