BLOC TANCAT - OBERT PER A CONSULTES

Google ha presentat el nou servei de Google Talk, aquest servei es podrà utilitzar mitjançant el Safari ja que només serà una aplicació web.

0 comentaris

Publica un comentari a l'entrada

Seguiments

Lectors

Comunitat Catalunya

PC Catalunya Música Catalunya Nokia Catalunya

Seguidors

Traducció - Translate